Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on etenevä muistisairaus, jonka ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Muistisairaan on tärkeä saada ravinnosta tarpeeksi energiaa, mutta myös ravinnon laadulla on merkitystä. Varhaista Alzheimerin tautia sairastavien elimistössä on todettu olevan vähemmän tiettyjä ravintoaineita kuin samanikäisillä terveillä henkilöillä.

Souvenaid on kliininen ravintovalmiste, joka on tarkoitettu varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon. Käytettävä terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa. Tervetuloa lukemaan lisää varhaisesta Alzheimerin taudista souvenaid.fi-sivuilta. Tarjoamme lisää tietoa itse taudista, sen ruokavaliohoidosta ja Souvenaidista.