Arvonnan Säännöt

Arvonnan järjestäjä

Nutricia Medical Oy, Linnankatu 26 A, 20100 Turku
Y-tunnus: 0600017-5.

Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osallistumisaika: 2.9.2019– 9.10.2019.

Palkinnon arvonta-aika ja voittajalle ilmoittaminen

Pääpalkinto arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 7.10.2019. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti järjestäjän toimesta hänen antamiinsa yhteystietoihin (ensisijainen yhteydenottotapa on puhelimitse). Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon järjestelyistä. Ellei voittajaa tavoiteta viiden arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinto ja palkinnon toimittaminen

Pääpalkintona on kuukauden Souvenaid-käyttöerä (30 pulloa). Arvo noin. 70€.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja ehdot

Palkinnot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi.

Henkilötiedot

Osallistujien antamia tietoja käytetään ainoastaan voittajien arvontaan ja palkintojen perille toimittamiseen. Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Järjestäjän vastuu ja arpajaisvero

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Nutricia Medical Oy vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen arvontaan osallistuminen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä. Arvonnan voittajaa ei julkaista julkisissa kanavissa.