Koronavirus ja ikäihmiset


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Elämme haastavaa aikaa ikäihmisten, sairaiden ja heitä hoivaavien näkökulmasta. Nutricia on koonnut asiantuntijoiden vastauksia yleisimpiin kysymyksiin koskien ikäihmisiä ja koronavirusta.

  • On tärkeää noudattaa paikallisten terveysviranomaisten ohjeita, sillä ne voivat muuttua nopeasti. Seuraa ohjeistusta säännöllisesti, erityisesti jos olet tekemisissä koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien, kuten ikäihmisten kanssa.

    Jos vanhempasi kuuluvat riskiryhmään ikänsä tai terveydentilansa perusteella, on parasta olla heihin yhteydessä puhelimitse tai verkossa ja muistuttaa heitä, että tilanne on väliaikainen ja tärkeintä on heidän, tärkeiden ihmisten, suojaaminen tartunnalta. Ole yhteydessä heihin säännöllisesti ja varmista, että vanhemmillasi on keino olla yhteydessä sinuun. Jos vierailu iäkkään luona on välttämätöntä, noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja pidä viranomaisten suosittelema etäisyys iäkkääseen.

  • On tärkeää noudattaa paikallisten terveysviranomaisten ohjeita, sillä nämä ohjeet voivat muuttua nopeasti. Tarkista ohjeet säännöllisesti, samoin hoitokodin omat ohjeistukset.

  • Aikuisväestön tulee pyrkiä estämään viruksen leviämistä kaikin keinoin. Ikääntyneiden ja riskiryhmissä olevien tulee pyrkiä suojautumaan virukselle altistumiselta. Tämä tarkoittaa tarpeettomien ihmiskontaktien ja huonosti tuulettuvien tilojen välttämistä sekä riittävän etäisyyden pitämistä muihin. On tärkeää noudattaa paikallisten terveysviranomaisten ohjeita ja tietää, miten viruksen leviäminen ja siihen altistuminen voidaan rajoittaa. Ohjeistus voi muuttua nopeasti, ja niitä tulee seurata säännöllisesti. Mikäli mahdollista, pyri pitämään 2 metrin etäisyys muihin.

    Pyri varmistamaan, että vanhemmillasi on riittävästi ruokatarvikkeita, päivittäistavaroita ja lääkkeitä. Voit auttaa heitä käymällä kaupassa ja hoitamalla ostokset. Kotiinkuljetuspalvelut ostoksille ja aterioille ovat hyvä vaihtoehto terveellisen ravinnonsaannin turvaamiseksi ja siinäkin tapauksessa on tärkeää välttää kontaktia palveluiden toimittajien kanssa.

  • On tärkeää noudattaa paikallisten terveysviranomaisen ohjeita, sillä nämä ohjeet voivat muuttua nopeasti. Seuraa niitä säännöllisesti, erityisesti jos olet tekemisissä koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien, kuten ikäihmisten kanssa. Mikäli mahdollista, pyri pitämään 2 metrin etäisyys muihin.
    On hyvä varmistaa täydennysravintojuomien riittävyys ja toimitus mikäli vanhempasi joutuvat jäämään kotiin. Keskustele apteekkisi kanssa järjestelyistä ja mahdollisista kotiinkuljetuspalveluista. Keräsimme verkkosivuillemme listan kotiin kuljettavista apteekeista. Katso lista täältä