Arvonnan Säännöt

 

Arvonnan järjestäjä

Nutricia Medical Oy, Linnankatu 26 A, 20100 Turku
Y-tunnus: 0600017-5.

Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistutaan tilaamalla Nutrician sähköinen uutiskirje omaan, toimivaan sähköpostiosoitteeseen. Uutiskirjeen voi tilata ja arvontaan voi osallistua mukaan kaikki Suomessa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset, pois lukien arvonnan järjestäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Osallistujien tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan yhteystietonsa arvonnan järjestäjälle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osallistumisaika: 1.4.2019– 31.8.2019.

Palkinnon arvonta-aika ja voittajalle ilmoittaminen

Pääpalkinto arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken 16.9.2019. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti järjestäjän toimesta hänen antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon järjestelyistä. Ellei voittajaa tavoiteta viiden arkipäivän sisällä ilmoittamisesta, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinto ja palkinnon toimittaminen

Pääpalkintona on Apple iPad- tablet tietokone.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja ehdot

Palkinnot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi.

Järjestäjän vastuu ja arpajaisvero

Arvonnan järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen euromääräiseen arvoon. Nutricia Medical Oy vastaa palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta.

Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen arvontaan osallistuminen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä. Arvonnan voittajaa ei julkaista julkisissa kanavissa.