Sairaudet ja ravitsemushoito

Kliininen ravitsemus on tutkittua ravitsemushoitoa, ja sitä pidetään hyödyllisenä ja hyvin keskeisenä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Ravitsemushoito

Terveellisellä, ravitsemuksellisesti täysipainoisella ruokavaliolla on tärkeä merkitys koko elämän ajan. Sairaudet voivat kuitenkin vaikeuttaa tarvittavan optimaalisen ravinnon saantia. Energian, proteiinin ja muiden ravintoaineiden riittämätön saanti voi johtaa vajaaravitsemukseen.

Vajaaravitsemus voi johtua fyysisistä syistä. Esimerkiksi aivohalvauspotilailla nieleminen voi tuottaa vaikeuksia tai he eivät pysty nielemään (dysfagia). Joskus riittämättömän ravinnonsaannin syynä voi olla heikentynyt ruokahalu, mikä on tavallista mm. syöpäpotilailla tai ikääntyneillä.

Ravitsemushoito voi olla myös elintärkeä maitoallergiselle imeväiselle tai joissakin synnynnäisissä aineenvaihduntasairauksissa, kuten PKU-taudissa.

Kliiniset ravintovalmisteet voivat olla suureksi avuksi  erilaisissa tarpeissa ja sairauksien asettamissa vaatimuksissa.

Sairaudet ja kliininen ravitsemus

Alla olevilta sivuilta löydät lisätietoja mihin eri sairauksiin keskitymme ja millainen rooli ravitsemuksella on näiden sairauksien ruokavaliohoidossa. Sivuilta löytyy lisätietolinkkejä niin potilaille ja läheisille kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin.

 

Fyysinen hauraus ja sairauteen liittyvä vajaaravitsemus

Vajaaravitsemus voi vaikuttaa hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvä ravitsemustila on sairauksien välttämisen ja terveyden ylläpidon ehdoton edellytys.

Lue lisää

Muistin heikkeneminen ja varhainen Alzheimerin tauti

Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on yleensä päivittäisten tapahtumien unohtuminen. Tyypillisesti viime aikojen tapahtumat unohtuvat, mutta vuosien takaiset tapahtumat saatetaan muistaa hyvinkin tarkasti.

Lue lisää

ADHD

Useilla ADHD lääkkeitä käyttävistä lapsilla on lääkityksen haittavaikutuksena alentunut ruokahalu. Lue lisää alentuneen ruokahalun seurauksista.

Lue lisää

Syöpä

Syöpää sairastavilla on tavallista, että ravinnonsaanti on riittämätön mikä puolestaan voi johtaa vajaaravitsemukseen. Yli puolella kaikista syöpäpotilaista paino putoaa sairauden aikana.

Lue lisää

Lapsen viivästynyt kasvu

Lapsuusiän optimaalisella kasvulla ja kehityksellä on ratkaisevan tärkeä merkitys lapsen pitkän aikavälin terveydelle ja hyvinvoinnille.

Lue lisää

Tehohoito

Leikkaus- ja anestesiatekniikoiden sekä tehohoidon kehittyminen, asianmukainen ravitsemus, varhainen mobilisaatio ja parempi hoito ovat osaltaan nopeuttaneet potilaiden toipumista.

Lue lisää

Painehaavat

Painehaava on paikallinen ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurio. Se sijaitsee tavallisesti luisen ulokkeen kuten lonkan, polven ja nilkan kohdalla.

Lue lisää

Epilepsia & Ketogeeninen ruokavalio

Epilepsia on neurologisista sairauksista yleisin. Maailman terveysjärjestön (WHO) arvion mukaan noin 1 % maailman väestöstä sairastaa epilepsiaa.

Lue lisää

Lehmänmaitoallergia

Lehmänmaitoallergia on vauvojen ja pikkulasten yleisin ruoka-allergia. Se voi tuoda koko arkeen haastetta niin lapselle kuin hänen vanhemmilleen. Maitoallergian esiintyvyys alle 3-vuotiailla on noin 2-3%.

Lue lisää

Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet

Synnynnäiset aineenvaihduntasairaudet ovat harvinaisia aineenvaihduntaan liittyviä häiriöitä. Niissä geenivirhe huonontaa elimistön kykyä käyttää tiettyjä ruoan ravintoaineita, esim. aminohappoja.

Lue lisää