Seuraava sivusto ja sen tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pyydämme sinua vahvistamaan, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Jos olet potilas, omainen tai läheinen, valitsemalla "kuluttaja" pääset suoraan kuluttajille suunnatuille sivuillemme tai takaisin aloitusivullemme. Jos haluat vaihtaa valintasi tulevaisuudessa, sinun on poistettava tallennetut evästeet selaimeltasi.

ADHD & Kliininen tutkimusnäyttö

Tiesitkö, että…

… 15-25% ADHD:ta sairastavista lapsista keskeyttää lääkehoidon haittavaikutusten takia?

ADHD:ta sairastavien lasten perheet kohtaavat runsaasti haasteita: jokapäiväinen elämä voi olla siinä määrin haastavaa, että koko perheen elämänlaatu heikkenee. ADHD:ta sairastavat lapset kamppailevat usein monenlaisten ongelmien, kuten päivittäisten tunnepuuskien, koulussa ilmenevien suorituskykyongelmien ja rikkinäisten sosiaalisten suhteiden kanssa. Nämä haasteet vaikuttavat koko perheeseen. Jotta elämä voisi olla mahdollisimman normaalia, on lääkärin määrämän ADHD-lääkehoidon noudattaminen tärkeää.

Mitä tapahtuu lapsen ja perheen elämänlaadulle, jos muuten toimiva ADHD-lääkehoito lopetetaan vähentyneen ruokahalun ja huonon ravitsemustilan vuoksi?

Nutricia pyrkii tukemaan ADHD:ta sairastavia lapsia jatkamaan lääkehoitoa jos he kohtaavat siihen liittyviä haasteita.

Kliinisten ravintovalmisteiden edelläkävijöinä ja markkinajohtajana tarjoamme laajimman valikoiman tuotteita, palveluita ja työkaluja, joiden avulla tukea ja parantaa ravitsemuksellista tilaa. Tavoitteenamme on saavuttaa parempi hoitotulos ja parantaa koko perheen elämänlaatua.

Kliininen ravitsemus ja ruokavaliohoito ADHDn hoidossa

Oikea ravitsemushoito ja sen vaikutukset elämänlaatuun

Huono ravitsemus heikentää kouluikäisten lasten elämänlaatua ja heidän mahdollisuuksia hyötyä koulutuksesta. Riittävä ravitsemus varmistaa normaalin kasvun ja antaa eväät terveelliselle elämälle.

ADHD:ta sairastavien lasten ravitsemushoito on olennainen osa kokonaisvaltaista hoitoa. Siihen kuuluu vajaaravitsemuksen riskin seulonta ja ravitsemuksellisen hoidon suunnittelu. Hoitoon voidaan sisällyttää ruokahalua lisääviä- ja ravitsevia ruokia tai ravitsemuksellista tukea, kuten  täydennysravintovalmisteita. Terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä miettiä missä muodossa olevia valmisteita lapsen on helpointa käyttää.

Runsaan, laadukkaan kliinisen näytön perusteella suun kautta nautittavat kliiniset ravintovalmisteet ovat tehokas ratkaisu vajaaravituille potilaille, jotka eivät kykene nauttimaan riittävästi normaalia ruokaa ravitsemuksellisten tarpeiden täyttämiseksi. Suun kautta nautittavilla kliinisillä ravintovalmisteilla on osoitettu olevan ravitsemuksellisia, toiminnallisia, kliinisiä ja taloudellisia etuja useille potilasryhmille sekä sairaalassa että sen ulkopuolella1.

ADHD lasten ravitsemushoito

Täydennysravintovalmisteen käytön hyödyt vajaaravitulle ADHD:tä sairastavalle lapselle

Vaikka täydennysravintovalmisteiden hyötyjä ei ole tutkittu nimenomaan vajaaravitsemuksesta kärsivillä ADHD:tä sairastavilla lapsilla, voidaan kuitenkin todeta hyvän ravitsemuksen olevan välttämätöntä lapsen riittävälle kasvulle ja kehitykselle.

Tutkimuksen tekeminen ravitsemuksellisen tuen hyödyistä lapsilla on haastavaa. Olisi epäeettistä satunnaistaa vajaaravittuja lapsia ja jättää osa ilman hoitoa. Tämä saattaa osittain selittää satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten puutetta täydennysravintovalmisteiden käytöstä lapsipotilailla.

Vajaaravitsemuksesta tai heikentyneestä kasvusta kärsivillä lapsilla on kliinisesti osoitettu olevan hyötyä täydennysravintovalmisteista esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

  • täydennysravintovalmisteet auttavat lisäämään useista eri sairauksista kärsivien lasten ja aikuisten energian saantia4,5
  • täydennysravintovalmisteet voivat lisätä kokonaisvaltaista energian saantia vähentämättä olennaisesti nautittavia ruokamääriä6
  • täydennysravintovalmisteet voivat edistää sairaiden lasten painonnousua ja pituuden kasvua7,8
  • täydennysravintovalmisteet voivat lisätä merkittävästi painoa ja pituutta lapsilla, joilla on heikentynyt kasvu9,10
Täydennysravintovalmisteet lapsille ja aikuisille le

PIENI PULLO, SUURI VAIKUTUS – FORTININ ON KLIINISESTI OSOITETTU LISÄÄVÄN PAINOA JA PITUUTTA

ADHD:ta sairastavan lapsen ruokahalun ollessa vähentynyt tulisi lapselle tarjota pieniä aterioita ja hyödyntää välipaloja mahdollisimman tehokkaasti. On todennäköisempää, että lapsi syö loppuun välipalan tai pienen aterian.

Fortini Compact on pienessä 125 ml:n pullossa (300 kcal) oleva lapsille suunnattu innovaatio. Se on erityisesti suunniteltu vajaaravitsemuksesta kärsiville lapsille, joilla on haasteita nauttia tavanomaisia määriä. Verrattuna tavallisiin lapsille suunnattuihin täydennysravintovalmisteisiin Fortini Compact parantaa merkitsevästi hoitomyöntyvyyttä, ravinnon saantia ja ravitsemuksellista tukea tarvitsevien lasten kasvua.12

+0,28 KG 4:SSÄ VIIKOSSA (P=0,007)

+0,28 KG 4:SSÄ VIIKOSSA (P=0,007)

Vastaava z-pistemäärän kasvu +0,07

+0,87 CM 4:SSÄ VIIKOSSA (P<0,0001)

+0,87 CM 4:SSÄ VIIKOSSA (P<0,0001)

Vastaava kasvu z-pisteessä +0,10

Voivatko täydennysravintovalmisteet tukea AHDH:tä sairastavien potilaiden hoitoa tai vaikuttaa lääkehoidon jatkamiseen?

Kokeiluohjelmalla pystyt tutkimaan, voivatko täydennysravintovalmisteet tukea ADHD:tä sairastavaa potilastasi paremman ravitsemustilan saavuttamisessa ja olla avuksi lääkityksen jatkamisessa.

Kokeiluohjelma ei ole tutkimus eikä kliininen koe. Kyseessä on nopea ja yksinkertainen tapa kerätä tietoa täydennysravintovalmisteiden kliinisestä käytöstä. Kokeiluohjelma voi osaltaan tukea potilaasi ravitsemustilaa ja lääkehoidon jatkuvuutta. Se edellyttää ADHD-potilaita hoitavilta terveydenhuollon ammattilaisilta yksinkertaisen valintaruutulomakkeen täyttämistä.

 

ADHDn-diagnosointi ja testaus lääkärillä

Haluatko saada lisätietoja kokeiluohjelmasta?

Lisätietoa kokeiluohjelman käytöstä potilaillasi saat ravitsemusasiantuntijaltamme.

Carina Kronberg-Kippilä

Medical Affairs Manager, Aikuiset ja lapset

carina.kronberg-kippila@nutricia.com+358 50 394 6706

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Seulonta

Lapsilla, joilla on diagnosoitu, lääkinnällisesti hoidettu ADHD, on 60 % korkeampi riski olla alipainoinen. Lue lisää vajaaravitsemuksen seulonnasta.

Lue lisää

Ruokavaliohoito

Kohentuneeseen ravitsemustilaan liittyy usein tunne paremmasta hyvinvoinnista ja yleisestä kokonaistilanteesta. Lue miten FORTINI voi tukea

Lue lisää

Tietoa ja tukea

On olemassa useita tapoja tukea ADHD-lääkitystä käyttävän lapsen päivittäistä ruokavaliota. Lue lisää vinkkejä ja ruokailuohjeita.

Lue lisää

Vähentynyt ruokahalu

Tutkimuksissa on osoitettu, että jopa 65% ADHD-lääkehoitoa saavista lapsista kokee ruokahaluttomuutta tai heidän ruokahalunsa on vähentynyt. Lue lisää alentuneen ruokahalun vaikutuksista.

Lue lisää

viitteet

1. Frank E, et al. J Clin Psychiatry. 2015;76:e1459-68.
2. Clavenna A, et al.  Arch Dis Child 2014;99:866–872.
3. Wallace M, et al.  4th version. Brussels: MNI, 2017.
4. Stratton RJ, et al. Wallingford: CABI Publishing; 2003.
5. Francis DK, et al. 2015;CD001914.
6. Stratton RJ, et al. Wallingford: CABI Publishing; 2003.
7. Alarcon PA, et al. Clin Pediatr (Phila). 2003; 42:209-17.
8. Stratton RJ, et al. Wallingford: CABI Publishing; 2003.

9. Alarcon PA, et al. Clin Pediatr (Phila). 2003; 42:209-17.
10. Sorensen K, et al.  The 4th International Conference on Nutrition and Growth. March 2-4; Amsterdam. 2017.
11. Illustration: Sorensen K, et al. The 4th International Conference on Nutrition and Growth. March 2-4; Amsterdam. 2017.
12. Sorensen K, et al. The 4th International Conference on Nutrition and Growth. March 2-4; Amsterdam. 2017.

Tulosta