Seuraava sivusto ja sen tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pyydämme sinua vahvistamaan, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Jos olet potilas, omainen tai läheinen, valitsemalla "kuluttaja" pääset suoraan kuluttajille suunnatuille sivuillemme tai takaisin aloitusivullemme. Jos haluat vaihtaa valintasi tulevaisuudessa, sinun on poistettava tallennetut evästeet selaimeltasi.

Mitkä ovat alentuneen ruokahalun seuraukset?

ADHD ja lääkkeidenkäytön sivuvaikutukset

Viimeisen vuosikymmenen aikana ADHD-diagnoosit ovat lisääntyneet huomattavasti. Käypä hoito -suosituksen mukaan ADHD:n esiintyvyys on Suomessa 6-18 -vuotiailla lapsilla 3,6-7,2 %. ADHD-diagnoosi on yleisempi pojilla kuin tytöillä: väestöpohjaisissa tutkimuksissa poikien ja tyttöjen välinen suhde on ollut 1–5:1, mutta klinikka-aineistoissa jopa 9:1.1 Tutkimuksien mukaan jopa 65-75 % lääkehoitoa saavista raportoi positiivisista vaikutuksista2.

Lääkehoidolla on kuitenkin tiedettyjä haittavaikutuksia, jotka tulisi ottaa huomioon myös ADHD-lääkittyjen lasten hoitotuloksien kokonaisarvioinnissa. Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat vähentynyt ruokahalu, maha-suolikipu ja päänsärky3.

Vähentynyt ruokahalu ja huono ravitsemuksellinen taso.

On osoitettu, että jopa 65% lääkehoitoa saavista lapsista kokee ruokahaluttomuutta tai heidän ruokahalunsa on vähentynyt4. Viimeaikainen terveydenhuollon ammattilaisten tekemä raportti kuitenkin osoittaa psykiatrien arvioivan ruokahaluttomuutta kokevien potilaiden määrän olevan jopa 70%5. ADHD:tä sairastavien lasten vanhempien kanssa tehty tuore tutkimus tuo ilmi, että 75% vanhemmista raportoi lapsensa kokevan ADHD-lääkityksestä johtuvaa ruokahaluttomuutta6.

Kirjallisuusviitteiden mukaan 50 %:lla on heikko ravitsemuksellinentaso7,8. Ruokahalun heikkenemisen ja painon laskun on osoitettu olevan yleisimpiä syitä ADHD-lääkityksen noudattamatta jättämiseen ja keskeyttämiseen9.

Vähentynyt ruokahalu tyttö lapsella ja ADHD

3,6-7,2% Yleisyys 6-18-vuotiailla

3,6-7,2% Yleisyys 6-18-vuotiailla

Miten heitä hoidetaan?

30.453 ADHD-lääkkeiden käyttäjää

30.453 ADHD-lääkkeiden käyttäjää

Mitkä ovat haittavaikutukset?

Jopa 65 % lääkityistä kärsii ruokahalun vähentymisestä

Jopa 65 % lääkityistä kärsii ruokahalun vähentymisestä

Onko vajaaravitsemus ongelma?

Arviolta 50 % voi olla vajaaravittuja

Arviolta 50 % voi olla vajaaravittuja

Mitkä ovat vaikutukset?

ADHDn hoito ja diagnosointi lapsilla

VAJAARAVITSEMUS JA HEIKENTYNYT ELÄMÄNLAATU

Vajaaravitsemuksella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia fyysiseen ja psykososiaaliseen terveyteen, kuten heikentyneeseen immuunivasteeseen, masennukseen ja itsensä laiminlyömiseen10. Vajaaravitsemus vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen haitallisesti. Kehitys on nopeaa lapsuudessa, etenkin varhaislapsuudessa, ja vajaaravitsemuksen kielteiset vaikutukset lasten oppimiseen, käyttäytymiseen ja kognitioon on todettu11.

Lisäksi kirjallisuus osoittaa, että vajaaravitsemus liittyy huonompaan elämänlaatuun12. Heikompi elämänlaatu on jo itsessään haaste ADHD:tä sairastaville lapsille13, vajaaravitsemuksen aiheuttamat lisähaasteet heikentävät näiden lasten elämänlaatua todennäköisesti vielä enemmän.

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Seulonta

Lapsilla, joilla on diagnosoitu, lääkinnällisesti hoidettu ADHD, on 60 % korkeampi riski olla alipainoinen. Lue lisää vajaaravitsemuksen seulonnasta.

Lue lisää

Tietoa ja tukea

On olemassa useita tapoja tukea ADHD-lääkitystä käyttävän lapsen päivittäistä ruokavaliota. Lue lisää vinkkejä ja ruokailuohjeita.

Lue lisää

Ruokavaliohoito

Kohentuneeseen ravitsemustilaan liittyy usein tunne paremmasta hyvinvoinnista ja yleisestä kokonaistilanteesta. Lue miten FORTINI voi tukea

Lue lisää

Viitteet

1. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologisen yhdistys ry:n, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu 8.10.2019). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

2. Christoffersen MN, Hammen I. ADHD-indsatser: En forskningsoversigt. SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd. Serie 11:14, 2011.

3. Aagaard L, et al. The occurrence of adverse drug reactions reported for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications in the pediatric population: a qualitative review of empirical studies. Neuropsychiatr Dis Treat. 2011;7:729-44

4. Padilha SCOS, et al. Efficacy and safety of drugs for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018;27:1335-45

5. Appetite loss in children/adolescents with ADHD, Nutricia undersøgelse udført af ConfiMax, marts 2017.

6. Undersökning om näring och kost vid ADHD, Nutricias undersøgelse i samarbejde med Underbara ADHD, sept. 2018.

7. Sha’ari N, et al. Nutritional status and feeding problems in pediatric attention deficit–hyperactivity disorder. Pediatr Int.2 017;59: 408-15.

8. Durá-Travé T, et al. Nutrition and attention deficit hyperactivity disorder: developmental follow-up of the anthropometric variables of a group of patients receiving treatment with osmotic controlled-release methylphenidate. Rev Neurol. 2011;53:257-64.

9. Frank E, et al. Examining why patients with attention-deficit/hyperactivity disorder lack adherence to medication over the long term: a review and analysis. J Clin Psychiatry. 2015;76:e1459-68.

10. Wallace M, et al. Better care through better nutrition: value and effects of medical nutrition – A summary of the evidence base. 4th version. Brussels: MNI, 2017.

11. Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003

12. Wallace M, et al. Better care through better nutrition: value and effects of medical nutrition – A summary of the evidence base. 4th version. Brussels: MNI, 2017.

13. Riley AW, et al. Factors related to health-related quality of life (HRQoL) among children with ADHD in Europe at entry into treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2006;15 Suppl 1:I38-45

Tulosta