Seuraava sivusto ja sen tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pyydämme sinua vahvistamaan, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Jos olet potilas, omainen tai läheinen, valitsemalla "kuluttaja" pääset suoraan kuluttajille suunnatuille sivuillemme tai takaisin aloitusivullemme. Jos haluat vaihtaa valintasi tulevaisuudessa, sinun on poistettava tallennetut evästeet selaimeltasi.

Souvenaid on varhaista Alzheimerin tautia sairastaville tarkoitettu kliininen ravintovalmiste, jonka on kliinisesti todistettu parantavan näiden potilaiden muistia. Kerran vuorokaudessa otettava helppokäyttöinen Souvenaid-juoma sisältää ainutlaatuisen ravintoaineiden yhdistelmän, joka tukee synapsien muodostusta varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla.

Muistihäiriö

Muistihäiriö kuuluu Alzheimerin taudin ensioireisiin ja on tautiin liittyvän kognitiivisen heikentymisen tärkeä indikaattori (1-3). Muistikatkot vaihtelevat turhauttavista (esim. avaimet hukassa) vaarallisiin (esim. liesi jää päälle) ja voivat vaikuttaa suuresti Alzheimer-potilaan elämänlaatuun (4). Tämä voi vähentää potilaan osallistumista päivittäistoimintoihin ja rutiinitoimintoihin sekä vähentää omatoimisuutta ja johtaa yhä suurempaan riippuvuuteen hoitajista (4-6). Muistin heikkeneminen liittyy läheisesti synapsikatoon  (7-9).

Kausittainen muistihäiriö

Kausittainen muistihäiriö

Synapsikato ja muisti

Synapsikato korreloi muistin kanssa paremmin kuin mikään muu Alzheimerin taudille tyypillinen aivomuutos, ja sen arvellaan alkavan jo ennen ensimmäisiä kliinisiä oireita.
Alzheimerin taudin tyyppipiirteitä ovat beeta-amyloidiplakit, hermosäiekimput, neuronikato ja synapsikato (1-4). Synapsikato korreloi muistin kanssa paremmin kuin muut Alzheimerin taudille tyypilliset aivomuutokset, ja sen uskotaan alkavan jo tautiprosessin varhaisvaiheissa ennen ensimmäisiä kliinisiä Alzheimerin taudin oireita (2-4).

Alzheimerin taudin keskeisiä piirteitä ovat beeta-amyloidiplakit, hermosäiekimput ja synapsikato (4)

Alzheimerin taudin keskeisiä piirteitä ovat beeta-amyloidiplakit, hermosäiekimput ja synapsikato (4)

MCI- ja Alzheimer-potilailla on vähemmän synapseja kuin verrokeilla (3)

MCI- ja Alzheimer-potilailla on vähemmän synapseja kuin verrokeilla (3)

Synapsimäärän ja muistin korrelaatio (3)

Synapsimäärän ja muistin korrelaatio (3)

Ravintoaineet ja synapsien muodostus

Synapsien muodostusta ja synapsikatoa (synaptista plastisuutta) tapahtuu koko elämän ajan, ja aivojen yksittäisissä synapseissa tapahtuu jatkuvaa uudelleenmuotoutumista (1, 2). Synapsit koostuvat neuronikalvoista ja nämä pääasiassa fosfolipideistä (1, 2). Neuronikalvojen synteesi tapahtuu Kennedy-reitin kautta.  Aivoissa runsaimmin esiintyvän fosfolipidin, fosfatidyylikoliinin synteesiin tarvitaan tiettyjä ravinnosta saatavia esiasteita (dokosaheksaeenihappo [DHA], eikosapentaeenihappo [EPA], uridiini [uridiinimonofosfaattina], fosfolipidit ja koliini) (3-13). Tietyt kofaktorit (B-vitamiinit, E- ja C-vitamiinit ja seleeni) parantavat näiden ravinnon esiasteiden biologista hyötyosuutta ja tehostavat aivojen fosfolipidisynteesiin osallistuvien, affiniteetiltaan heikkojen entsyymien saturoitumista substraatilla (3-13).

 

Synapsien muodostus Alzheimerin taudissa

Synapsikato ja siihen liittyvä muistin heikkeneminen ja muut kognitiohäiriöt kuuluvat Alzheimerin taudille tyypillisiin oireisiin (14-16). Vahvan kirjallisuusnäytön mukaan Alzheimer-potilailla on ravitsemuksellisia erityistarpeita (17-25). Alzheimer-potilaiden elimistössä on vähemmän monia Kennedy-reitin kautta tapahtuvaan fosfolipidisynteesiin tarvittavia ravintoaineita kuin samanikäisillä terveillä henkilöillä; tämä voi johtua eroista ravintoaineiden imeytymisessä, saannissa ja metaboliassa (26-28).

Ravinnon vaikutus aivojen fosfolipidipitoisuuksiin ja potilaisiin

Prekliinisten tutkimusten mukaan tiettyjen ravintoaineiden saanti suurentaa aivojen fosfolipidipitoisuuksia ja lisää dendriittiulokkeita ja dendriitti- sekä aksonikasvua (3,5,29). Vaikutus oli suurin, kun käytettiin eri ravintoaineiden yhdistelmää. Kyseisten ravintoaineiden saanti myös parantaa oppimiskykyä ja muistia prekliinisissä malleissa (6,7). Nämä tutkimustulokset muodostavat Souvenaidin ravintoaineyhdistelmän tieteellisen perustan. Souvenaidin kliininen teho on osoitettu kahdessa kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa lievää Alzheimerin tautia sairastavilla (30, 31).

Ravitsemus Alzheimerin taudissa

Alzheimer-potilaat saattavat hyötyä kliinisistä ravintovalmisteista, jotka vastaavat heidän ravitsemuksellisia erityistarpeitaan.

Vahva kirjallisuusnäyttö tukee käsitystä, että Alzheimer-potilailla on ravitsemuksellisia erityistarpeita (1-5):

  • Alzheimerin tautiin liittyvän synapsikadon vaikutusten vähentämiseksi potilaat tarvitsevat tiettyjä ravintoaineita, jotka ylläpitävät fosfatidyylikoliinia muodostavien reittien toimintaa. Fosfatidyylikoliini on aivoissa runsaimmin esiintyvä fosfolipidi. Fosfolipidit ovat neuronikalvojen osa ja siten välttämättömiä synapsien muodostuksen kannalta (6)
  • Fosfolipidimuodostukseen tarvitaan riittäviä määriä tiettyjä ravintoaineita (esim. omega-3-rasvahappoja). Alzheimer-potilailla näiden ravintoaineiden saatavuus on nähtävästi kuitenkin liian vähäistä (6-12)
  • Metaboliareittien häiriöt voivat pienentää tiettyjen ravintoaineiden biologista hyötyosuutta Alzheimerin tautia sairastavilla (7, 8, 13-15)

Tietoa Souvenaidista

Souvenaid on kliininen ravintovalmiste Alzheimerin taudin varhaisen vaiheen ruokavaliohoitoon. Souvenaidin ainutlaatuinen, patentoitu ravintoaineyhdistelmä tukee synapsien muodostusta (6-8). Vaikutusmekanismiltaan uudenlainen Souvenaid on kohdennettu varhaista Alzheimerin tautia sairastavien spesifisiin ravitsemustarpeisiin.

On suositeltavaa käyttää Souvenaidia yksi pullo joka päivä (1,2)

  • Helppokäyttöinen, käyttövalmis Souvenaid-juoma on pakattu pieniin pulloihin
    (125 ml). Saatavilla on kolme makua, kahvi, mansikka ja vanilja. Myyntipakkauksessa on 4 tai 24 pulloa.
  • Souvenaid maistuu parhaalta kylmänä.
  • Suositellaan käytettäväksi terveydenhuoltohenkilöstön ohjauksessa

Lue lisää Souvenaidista tuotetietosivuiltamme

Heräsikö sinulle kysyttävää Souvenaidista? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Souvenaidin kliiniset tutkimukset

Souvenaidin kehitystyön tieteellisenä perustana on se, että tiettyjen ravintoaineiden saanti tukee neuronikalvojen ja synapsien muodostusta, sekä hypoteesi, että näiden ravintoaineiden yhdistelmistä on kliinisesti merkittävää hyötyä Alzheimerin tautia sairastaville. Souvenaidin kehitys perustuu yli 10 vuoden tutkimukseen. Kliinisen tutkimusohjelman pohjana olleet prekliiniset tutkimukset tehtiin Massachusetts Institute of Technology  yliopistossa (MIT).

Souvenir I

Tutkimuksessa todettiin, että Souvenaid paransi merkitsevästi muistisuorituksia (Wechsler Memory Scale-revised  mittarilla arvioituna) ja oli hyvin siedetty, kun lievää Alzheimerin tautia sairastavat ja aiemmin lääkkeitä käyttämättömät potilaat käyttivät sitä 12 viikon ajan.

 

Souvenir II

Tutkimuksessa todettiin, että Souvenaid paransi merkitsevästi muistisuorituksia 24 viikon aikana (Neuropsychological Test Battery  mittarilla arvioituna) ja sen siedettävyysprofiili oli samankaltainen kuin vertailuryhmässäkin. Potilailla oli lievä Alzheimerin tauti, eivätkä he käyttäneet lääkitystä.

 

S-Connect

Tutkimuksessa todettiin, että Souvenaid oli hyvin siedetty lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla, jotka käyttivät tavanomaisia Alzheimer-lääkkeitä (asetyylikoliiniesteraasin estäjiä ja/tai NMDA-reseptorin antagonisteja) vakiintuneina annoksina. Souvenaid ei lisännyt näihin hoitoihin liittyvien vakavien haittatapahtumien ilmaantuvuutta. Souvenaid- ja verrokkiryhmien kognitiivisissa toiminnoissa ei havaittu eroja.

 

LipiDiDiet

LipiDiDiet on EU-rahoitteinen tutkimus, jossa pyritään arvioimaan Souvenaid-hoidon pitkäaikaisvaikutuksia kaksivuotisen tutkimusvaiheen aikana prodromaalivaiheessa olevaa Alzheimerin tautia sairastavilla.

Lue lisää aiheesta tästä

 

Prekliiniset tutkimukset

Souvenaidin toimintamekanismin taustalla oleva tieteellinen selitys perustuu tiettyjen ravintoaineiden ravitsemukselliseen kykyyn tukea hermosolukalvon synteesiä ja synapsien muodostumista. Tämä perustuu väittämään, että näiden ravintoaineiden yhdistelmällä voi olla merkittävää hyötyä Alzheimerin varhaista vaihetta sairastaville potilaille.

Souvenaidin kehitys perustuu yli 10 vuoden tutkimukseen. Kliinisen tutkimusohjelman pohjana olleet prekliiniset tutkimukset tehtiin Massachusetts Institute of Technology yliopistossa (MIT).

 

Souvenaidin kliininen tutkimusnäyttö

Souvenaid on ensimmäinen kliininen ravintovalmiste, jonka on kliinisesti todistettu parantavan varhaista Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden muistia satunnaistetuissa, lumekontrolloiduissa kaksoissokkotutkimuksissa (1,2).
Souvenaidin teho osoitettiin Souvenir I- ja Souvenir II  tutkimuksissa, jotka osoittivat muistin paranevan, kun lievää Alzheimerin tautia sairastavat potilaat saivat Souvenaidia kerran vuorokaudessa 12 viikon ajan (Souvenir I) tai 24 viikon ajan (Souvenir II) (1,2).