Seuraava sivusto ja sen tiedot on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

Pyydämme sinua vahvistamaan, että olet terveydenhuollon ammattilainen. Jos olet potilas, omainen tai läheinen, valitsemalla "kuluttaja" pääset suoraan kuluttajille suunnatuille sivuillemme tai takaisin aloitusivullemme. Jos haluat vaihtaa valintasi tulevaisuudessa, sinun on poistettava tallennetut evästeet selaimeltasi.

PAINON LASKU JA BMI SYÖPÄPOTILAILLA

PAINON LASKU JA ELOSSAOLON ENNUSTE

Syöpäpotilailla esiintyy vajaaravitsemusta 10 %:sta aina 80 %:iin kasvaintyypistä riippuen1-2. Esimerkiksi rintasyövässä, mikä ei ole suoraan yhteydessä ruoansulatuskanavaan, voi kaksi potilasta 10:stä kärsiä vajaaravitsemuksesta1.

Tutkimusten mukaan painon lasku syöpäpotilailla on yhteydessä lyhyempään elossaoloajan ennusteeseen.

Prospektiivisessa kansainvälisessä yli 8000 syöpäpotilaan havainnointitutkimuksessa (Martin L ym. 2015) tutkijat havaitsivat, että yli 2,5 %:n painonlaskuun tai alle 25 painoindeksiin liittyy lyhyempi elossaoloajan ennuste3. Tämä koskee kaikkia painoindeksiluokkia. Elossaoloajan ennuste on pisin potilailla, joiden paino pysyy vakaana tai joiden painoindeksi on yli 253.

Lue ja lataa koko artikkeli painon laskun ja BMI:n roolista syöpäpotilaiden elossaoloajan ennusteelle oheisesta linkistä.

BMI ja painonlasku syöpäpotilailla

Erot elossaolosajan mediaanissa

Oheisessa taulukossa näkyy selvästi erot eloonjäämisajan mediaanissa (aika, jonka puolet potilaista ylittää) riippumatta syöpätyypistä, syövän asteesta).

Syövän elossaolon ennuste ja BMI

MIKSI SYÖPÄPOTILAIDEN PAINO LASKEE?

Syitä painonlaskuun syövän aikana voi olla monia. Muutokset metaboliassa, kuten itse kasvaimen aiheuttama tulehdus, joka lisää kataboliaa tai ylipäätään ravinnonsaannin väheneminen johtuen huonosta ruokahalusta, kivuista, väsymyksestä tai syöpähoidoista4,5.
Karvas, kemikaalin tai metallin maku ja pahoinvointi ovat yleisesti ilmoitettuja haittavaikutuksia kemoterapian ja sädehoidon aloittamisen jälkeen6,7,8.
Jopa 70% syöpäpotilaista kokee makumuutoksia hoitojen aikana9. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti ravitsemustilaan ja aiheuttaa painon laskua 10. Painon lasku taas voi johtaa potilaalla lihaskatoon ja sarkopeniaan11.

Asiantuntijat ja syöpäjärjestöt vaativat toimia, joilla ravitsemushoito toteutuu paremmin syövän hoidossa.

Painonlasku ja syöpähoidot eri syövissä

Syöpäpotilaat eivät usein saa täytettyä ravitsemuksellisia tarpeitaan suositusten mukaisesti. Tutkimusten mukaan proteiinin- ja energiansaanti jäävät kauas suosituksista hoitojen aikana12. Runsasproteiininen täydennysravintovalmiste voi auttaa täydentämään ravitsemuksellisia tarpeita ja ylläpitää lihasmassaa hoitojen aikana. Lihasmassan ylläpito potilaalla pienentää riskiä hoitojen toksisuudelle ja hoitojen viivästymiselle13.

ANNOSTA RAJOITTAVA TOKSISUUS POTILAILLA, JOILLA ON ALHAINEN LIHASMASSA

Kemoterapiassa lääkeaineen annos lasketaan kehon pinta-alan mukaan ( paino ja pituus). Näin henkilöt, joilla on sama BMI, mutta mutta eri määrä lihasmassaa saavat täsmälleen saman määrän lääkeainetta. Yksilöllinen lihasmassan määrä vaihtelee suuresti eikä tätä usein huomioida. Lääkeaineen metabolia (farmakokinetiikka) tapahtuu lihaskudoksessa, jolloin henkilö, jolla on alhainen lihasmassa, mutta korkea BMI voi saada suuren määrän lääkeainetta pieneen määrään lihaskudosta.

Tämän henkilö kohdalla riski hoitojen toksisuudelle lisääntyy, mikä voi johtaa hoitojen keskeyttämiseen, sairaalahoidon tarpeeseen tai pahimmillaan kuolemaan13. Toisaalta henkilö, jonka BMI on normaali, mutta lihasmassa suuri voi sietää hoitoja paremmin paremman farmakokinetiikan ansiosta.

Hoitosuositukset

Eurooppalaisten hoitosuositusten mukaan aikainen screenaus ja riittävä energian- ja proteiinin saanti on turvattava. Syöpäpotilaiden proteiinintarve kasvaa lähes kaksinkertaiseksi verrattuna terveisiin henkilöihin. 14,15.

Suositeltu energiansaanti:
25-30 kcal / kg / vrk
Suositeltu proteiininsaanti:
1-1,5 g / kg / vrk

ESMO and Espen logot

SINUA SAATTAA MYÖS KIINNOSTAA

Preoperatiivinen ruokavaliohoito

Preoperatiivinen ruokavaliohoito syöpäpotilaalla voi ehkäistä leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita ja parantaa elossaoloajan ennustetta.

Lue lisää

Lihasmassan merkitys syövässä

Lihasmassan säilyminen syöpähoitojen aikana parantaa elossaoloajan ennustetta ja voi auttaa sietämään hoitoja paremmin.

Lue lisää

Aistimuutokset syöpäpotilailla

Jopa 70 % syöpäpotilaista kokee aistimuutoksia hoitojen aikana, joka voi johtaa vajaaravitsemuksen kehittymiseen.

Lue lisää

Syöpä

Yli puolet syöpäpotilaista laihtuu sairautensa aikana. Heidän voi olla vaikea täyttää ravitsemuksellisia tarpeitaan ja se taas voi johtaa vajaaravitsemukseen.

Lue lisää

Viitteet

1. Hébuterne X et al. JPEN 2014;38:196–204.
2. Laviano A, Meguid MM. Nutrition 1996;12:358-71
3. Martin L, et al. J Clin Oncol. 2015 Jan 1;33(1):90-9
4. Caro M et al. Clin Nutr. 2007;26(3): 289-301
5. Fearon K et al. Nat Rev Clin Oncol. 2013; 10(2):90-9
6. Epstein JB, Barasch A. Oral Oncol 2010; 46(2): 77–81
7. McGreevy J, Orrevall Y, Belqaid K et al. Support Care Cancer 2014;22(10): 2635–2644
8. Turner L et al. 2013 Quintessence Int. 2013 March ; 44(3): 267–279
9. Spotten LE et al. 2017. Annals of Oncology 28: 969–984, 2017
10. Brisbois TD et al. Journal of Pain and Symptom Management Volume 41, Issue 4, April 2011, 673-683
11. Levolger S, et al. Br J Surg. 2015 Nov;102(12):1448-58
12. Mardas M et al, 2016 Support Care Cancer, 24(6):2619-25
13. Prado CM et al, 2016 Proc Nutr Soc; 75(2):188-98
14. Arends J, et al. ESPEN Guidelines on nutrition in cancer patients. ClinNutr 2016;doi
15. Presented at ESMO guideline session 2018. Paper under preparation

Tulosta