Vastuullisuus

Kannustamme ihmisiä ja erityisesti heitä, joilla on ravitsemukseen liittyviä erityistarpeita, tekemään terveellisempiä ruoka- ja juomavalintoja. Terveellisyyden ja laadun varmistamisen lisäksi, haluamme myös varmistaa, että kannamme vastuumme ympäristöasioiden saralla.

Olemme sitoutuneita kestävämpään tulevaisuuteen

Ympäristöasiat ovat koko Danone-konsernille liiketoiminnan keskiössä ja uskomme, että vastuullisesti valmistettu ruoka voi auttaa suojelemaan maapallon kestävyyttä.

Lue lisää

Vastuullisuustavoitteemme

Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastonmuutos on merkittävä systeeminen haaste – ei vasta tulevaisuudessa, vaan täällä ja tänään. Sitoudumme tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin ja pyrimme netto-nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä koko arvoketjussamme.

Täysin uusiokäytettävät, kierrätettävät tai kompostoitavat pakkaukset vuoteen 2025 mennessä

Haluamme tarjota ravitsevia ja korkealaatuisia ruokia ja juomia pakkauksista, jotka ovat 100% kiertotalouteen sopivia, niin että materiaalit pysyvät käytössä ja poissa luonnosta.

Ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä

Ruokahävikki on merkittävä haaste maailmanlaajuisesti ja ruoanvalmistajana olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kohdan 12.3 saavuttamiseen, eli puolittamaan ruokahävikin toiminnoissamme ja tuotantoketjussamme vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2020 määrään.

Ylpeästi osana B Corp -liikettä

Allekirjoitamme Danonen ”One Planet, One Health” -vision, jonka johtoajatuksena on ihmisten ja maapallon terveyden keskinäinen riippuvaisuus. Tavoitteenamme on suojella ja vahvistaa niistä molempia. Osana B Corp -liikettä voimme kollektiivisesti ratkaista kohtaamiamme sosiaalisia ja ympäristöhaasteita entistä tehokkaammin. Haluamme B Corp -ajatusmaailman mukaisesti käyttää yrityksemme voimaa hyvään.

Lue lisää

Vaikutamme kliinisten ravitsemusvalmisteiden avulla positiivisesti ihmisten, yhteisöjen ja maapallon terveyteen.

Joillekin taaperoille tuotteemme ovat heidän ainoa ravinnonlähteensä.

Tuotteemme tukevat ihmisiä, joilla on haasteita terveytensä kanssa.

Laadun keskeiset pilarit

  1. Koko tuotantoketjun kattavat laatujärjestelmät.

  2. Sisäinen ruokaturvallisuusjärjestelmämme.

  3. Tuotehallinnan vahva ja kattava prosessi.

  4. Koulutetut ja osaavat työntekijät.

Pyrimme täyttämään ihmisten ravitsemukselliset tarpeet laadusta ja turvallisuudesta tinkimättä, sekä suojelemaan maapalloa tuleville sukupolville.

Tieteeseen pohjautuvien ihmiskeskeisten innovaatioiden kehittämistä heitä varten, joilla on erityisiä ravitsemuksellisia tarpeita.

Yhteistyötä yhteisöjen ja terveydenhuoltoekosysteemin kanssa oikean ravinnon ja oikea-aikaisen hoidon saavuttamiseksi.

Terveyden lisääminen erityisravitsemustuotteiden avulla niin, että maapallo säilyy tuleville sukupolville.