Ikääntyminen ja toimintakyky

Toimintakyky heikkenee usein ikääntymisen myötä. Sen ensimmäisiä merkkejä voivat olla yleinen heikkouden tunne, uupumus, vähäinen liikkuminen, huono tasapaino, painon lasku, ruokahaluttomuus, heikentynyt ongelmanratkaisukyky ja huonontunut muisti.

Näitä oireita on mahdollista ehkäistä. Fyysisellä harjoittelulla ja tasapainoisella ruokavaliolla on suuri merkitys toimintakyvyn ylläpidossa. On tärkeää, että oireilun syy selvitetään eikä negatiivista kierrettä pääse syntymään.

Jos tunnistat edellä mainittuja merkkejä itsessäsi tai läheisissäsi keskustele apteekkisi henkilökunnan tai muun terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Saat heiltä lisää opastusta.


Ikääntyneet ja hyvinvointi

Meillä on nykyään hyvät edellytykset huolehtia itsestämme ja läheisistämme ja pysyä terveinä ja toimintakykyisinä pitkään. Suomessa miesten keskimääräinen elinikä on 78 vuotta ja naisten jopa 84 vuotta. Eliniän nousuun ovat vaikuttaneet niin perimä, ympäristö, elintavat kuin parempi sairaanhoito. Myös ravitsemuksella voi olla merkitystä ikääntyneen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Vajaaravitsemuksen merkkejä

Aina ei tule ajatelleeksi, että myös moni suomalainen saattaa kärsiä vajaaravitsemuksesta. Siitä voi olla kyse kun ikääntynyt ei jaksa kävellä ilman apua, kun aiemmin hyvin istuneet vaatteet alkavat roikkua päällä, kun ruokahalu katoaa tai kun hän viettää mieluiten aikaansa aloillaan. Ohessa muutamia tavallisia merkkejä, jotka voivat viitata siihen, että elimistö ei ole saanut tarpeeksi ravintoa. Kuvailtuja oireita ei pidä ajatella ”normaalina” ikääntymisenä, vaan ne voivat johtua myös liian vähäisestä ravinnonsaannista

Viisi yleistä vajaaravitsemuksen merkkiä

  • Ikääntyneen elimistö tarvitsee ravintoa, jotta hän jaksaa olla aktiivinen ja pysyä valveilla. Liian vähäisestä ravinnonsaannista voi kertoa myös mielenkiinnon menettäminen asioihin, joista on ennen saanut iloa.

  • Painoa ei aina tule seurattua, mutta vaatteiden roikkuminen on selvä merkki laihtumisesta.

  • Liikunnan puute voi heikentää ruokahalua, mikä taas voi aiheuttaa väsymystä. Negatiivinen kierre alkaa ruokkia itse itseään.

  • Ruoka on kehon polttoainetta. Jos ikääntynyt saa liian vähän ravintoa, hänen voimansa alkavat ehtyä. Heikko olo lisää kaatumisriskiä ja sen pelkoa. Pelko saa monet ikääntyneet jäämään paikalleen.

  • Tiedetään, että monen lääkkeen käyttö samanaikaisesti on yksi heikentynyttä toimintakykyä ennakoiva tekijä.

Kuulostaako tutulta?

Tuntuuko sinusta, että ravitsemustilan arviointi parantaisi sinun tai jonkun läheisesi hyvinvointia? Saat lisää tietoa ja opastusta apteekistasi tai lääkäriltäsi.

Nutridrink on kliininen ravintovalmiste. Tarkoitettu sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavaliohoitoon. Käytettävä terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa.