Återkallelse baserat på försiktighetsprincipen

Helsingfors, 09.09.2022. Nutricia Medical Oy återkallar ett parti Nutilis förtjockningsmedel med ett bäst före -datum 06.03.2024 och batchnummer 101110956. Denna återkallelse gäller endast produkter från ovan nämnda parti som har distribuerats efter den 30 juni 2022, och som har funnits på olika apotek.

En avvikelse har upptäckts i Nutilis-förtjockningsmedlet, sats 101110956. I en begränsad del av satsen har det visat sig att förtjockningen är för låg när medlet blandas med vätska. Som en försiktighetsåtgärd återkallar Nutricia Medical Oy därför hela partiet i fråga från marknaden.

 

NUTILIS 300 g förtjockningsmedel

Tamro produktnummer: 1608140

Batch: 101110956

Bäst före -datum: 06.03.2024

 

Kvaliteten och säkerheten av våra produkter är alltid en prioritet för oss. Vi beklagar att dessa produkter i partiet i fråga inte uppfyller våra höga kvalitetskrav. Vi har vidtagit omedelbara åtgärder för att identifiera grundorsaken och säkerställa att våra produkter fortsätter att uppfylla våra strikta kvalitets- och säkerhetsstandarder för livsmedel.

Återkallelsen sker i nära samarbete och samordning med berörda parter.

Vi ber vänligen att produkten i den batchen inte används. Vi ber konsumenterna att returnera produkterna i fråga till den plats där de köptes. Nutricia Medical Oy ersätter kostnaderna för detta.

 

Nutricia Medical Oy

Slottsgatan 26A, 20100 Åbo

Nutricia Medicals kundtjänst kan kontaktas per telefon: (02) 2744 111.