Mikä on ketogeeninen ruokavalio

Ketogeenista ruokavaliota voidaan käyttää vaikean epilepsian ruokavaliohoidossa. Ruokavalio sisältää runsaasti rasvaa, yksilöllisen määrän proteiinia ja erittäin vähän hiilihydraattia. Ketogeeninen ruokavalio voi osaltaan vähentää epileptisiä kohtauksia. Ketogeenisen ruokavalion toteuttaminen vaatii tarkkuutta. Ravintoaineiden tarve lasketaan yksilöllisesti ja ruokavaliohoito aloitetaan aina lääkärin määräyksestä. Ravitsemusterapeutti ja sairaanhoitaja ohjaavat ruokavalion toteuttamisessa. Aloitusjaksolla otetaan päivittäin verinäytteitä, jotta ketoosi voidaan varmentaa. Ketogeenisen ruokavalion aloitus tapahtuu useimmiten sairaalassa. Näin elimistön tärkeitä reaktioita voidaan seurata tarkasti turvallisessa ympäristössä.


Ketogeenisen ruokavaliohoidon historia

Ketogeeninen ruokavaliohoito ei ole uusi menetelmä, vaan on ollut olemassa jo pitkään. Alun perin se suunniteltiin jäljittelemään paastoamisen vaikutuksia. Paastoaminen auttoi hallitsemaan epilepsiapotilaiden kohtauksia jo ajanlaskun alusta. Vaikka paastoaminen saattaa auttaa hallitsemaan kohtauksia, sitä ei voi toteuttaa pitkäaikaisesti. Pitkäaikaisessa paastoamisessa elimistöstä loppuvat energiavarastot ja paastoaminen johtaa nääntymiseen.
Vuonna 1921 yhdysvaltalainen lääkäri Dr. R.M Wilder osoitti, että paastoamisen aiheuttama metabolista tilaa voitaisiin ylläpitää pitkäkestoisesti “Ketogeenisella ruokavaliolla”. Ketogeeninen ruokavalio kopioi paastoamista rajoittamalla hiilihydraattien määrää ja lisäämällä suuria määriä rasvaa ruokavalioon. Toisin kuin henkilö, joka paastoaa ja polttaa elimistön rasvaa energiaksi, ketogeenisella ruokavaliolla oleva henkilö polttaa ketogeenisesta ruokavaliosta saatua rasvaa. Näin ollen ketogeenisella ruokavaliolla voi pysyä rasvaa polttavassa aineenvaihdunnan tilassa pidemmän ajan.

Ketogeenista ruokavaliohoitoa käytettiin laajalti epilepsiassa koko 1920-1930 -lukujen ajan. Uusien epilepsialääkkeiden käyttöönoton jälkeen 1930-luvun lopulla, ketogeenisen ruokavalion käyttö ja suosio alkoi kuitenkin hiipua. Epilepsian tutkimuksen painopiste siirtyi enemmän lääkehoitoon ja ketogeenisen ruokavalion käyttö hoitomuotona jatkoi vähenemistään. 1990- luvulla julkinen ja kliininen kiinnostus ketogeenista ruokavaliota kohtaan epilepsiassa heräsi tasaisesti uudelleen.

Apua ketogeenisesta ruokavaliohoidosta?

Ketogeeninen ruokavaliohoito näyttää olevan lääkitykseen verrattava ja vaihtoehto niille 20-30 %:lle potilaista, jotka eivät reagoi riittävästi lääkkeisiin. Aihepiiriä tutkitaan yhä enenevässä määrin ja tämä valottaa ketogeenisen ruokavaliohoidon merkitystä vaikeassa epilepsiassa. Parhaimmillaan jopa joka kolmas potilas hyötyy ruokavaliohoidosta, jos lääkkeistä ei ole toivottua apua. Kysy lisää terveydenhuollosta, jos aihepiiri kiinnostaa.

Ketogeeninen ruokavaliohoito – Aina hoitavan lääkärin harkinnan mukaan

On tärkeää huomioida, että ketogeeninen ruokavaliohoito ei sovellu kaikille epilepsiapotilaille. Arviointi ruokavaliohoidon aloittamisesta on aina keskusteltava hoitavan lääkärin ja hoitavan yksikön kanssa. Ruokavaliohoitoa ei tule aloittaa ilman hoitavan lääkärin määräystä. Ruokavalion vaikutusta arvioidaan tietyn ajan kuluttua aloituksesta. Mikäli ruokavaliohoito osoittautuu tehokkaaksi, sitä voidaan jatkaa useampi vuosi.