Vinkkejä koulun aloittamiseen

Ensimmäinen koulupäivä on tärkeä päivä lapsen elämässä. Lapsi on päättänyt päiväkodin ja on valmis monivuotiseen koulunkäyntiin. Koulun aloittaminen voi tuntua haastavalta PKU-tautia sairastavan lapsen vanhemmille, mutta se onnistuu hyvällä suunnittelulla ja vuorovaikutuksella opettajien kanssa.

Monet vanhemmat pelkäävät koulun alkua, koska he kokevat menettävänsä kontrollin lapsestaan. Päiväkodissa kaikki oli turvallista ja hyvin, ja viimeisenä päiväkotivuotena lapsi oli kaikkein ”isoin”. Kun lapsi on valmis aloittamaan koulun, hän on taas ”pienin”, mikä voi tuntua pelottavalta niin vanhemmista kuin lapsesta. On suositeltavaa ottaa yhteyttä kouluun hyvissä ajoin ennen koulun alkua. Kerro PKU:sta samalla, kun lapsi ilmoitetaan kouluun. Pyydä tapaamista koulun, päiväkodin ja vanhempien kesken. Voit myös pyytää uutta tapaamista koulun aloittamisen yhteydessä. Samalla tavalla kuin päiväkodin aloittamisen yhteydessä, hyvä vuorovaikutus ja avoimuus ovat tärkeitä.

Ennen koulun alkua on tärkeää, että lapsi tottuu ottamaan proteiinilisän kouluruokailun yhteydessä. Lisäksi on tulossa retkipäiviä ja leirikouluja, joten on tärkeää järjestää ja suunnitella niin, että lapsi on osa luokkayhteisöä myös ruoan suhteen eikä tunne itseään ulkopuoliseksi erityisruokavalionsa vuoksi. Vanhempainillassa on myös hyvä kertoa PKU:sta.

Joillakin PKU:ta sairastavilla lapsilla voi olla keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmia. On tärkeää, että opettajat tiedostavat sen, jotta koulu osaa tehdä tarvittavat toimet opetuksen mukauttamiseksi.

Kun lapsi aloittaa koulun, hän on sen myötä enemmän kavereiden kanssa koulun jälkeen ja käy yökylässä. Se voi olla haastavaa, mutta suunnittelulla ja järjestelyillä siitä tulee rutiininomaista.

Lapsen kasvaessa on tärkeää, että hän on itse mukana päättämässä, kenen täytyy saada tietoa sairaudesta. Monet eivät halua, että koko luokka tietää heidän PKU-taudistaan, kun taas toisille avoimuus on tärkeää. Kuuntele lasta, osoita että luotat häneen ja luo hyviä vuorovaikutusmalleja.

Tällä sivustolla olevat tiedot eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisen antamaa hoitoa, ohjeistusta ja valvontaa. Käänny aina terveydenhuollon ammattilaisen puoleen mikäli sinulla herää kysymyksiä koskien aineenvaihduntasairautesi hoitoa tai ruokavaliotasi.

Nutrician valmisteet ovat kliinisiä ravintovalmisteita, joita käytetään terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa.