Tarvitsetko lisätietoa tuotteista tai niiden käytöstä?

Ota yhteyttä terveydenhuollon henkilökuntaan tai lähimpään apteekkiin.

Nutricia Medical Oy

Linnankatu 26,
20100 Turku


Danone kannustaa raportoimaan kaikki mahdolliset huolenaiheet liittyen väärinkäytöksiin, käytäntöjemme noudattamatta jättämiseen tai mahdollisiin lakien ja asetusten rikkomiseen.

www.danoneethicsline.fi