Letkuruokinnan aloittaminen ja letkuravitsemus kotona

Kun on päädytty yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa siihen, että letkuruokinta on paras ratkaisu sinulle tai läheisellesi ja tiedostat kaikki siihen liittyvät hyödyt, riskit, toimenpiteet ja vaikutukset, letkuruokintaa voidaan alkaa valmistella.


Painiskelet tällä hetkellä todennäköisesti monien asioiden kanssa. Muut sairaudet ja hoidot, perhe- ja työvelvoitteiden järjestäminen sairaala-aikana tai henkinen väsymys voivat vaatia veronsa. Tilanne saattaa tuntua ylivoimaiselta, mutta sinulle pyritään tarjoamaan mahdollisimman hyvää tukea aloittaessasi letkuruokinnan sairaalassa ja kotiutuessasi.

 

Terveydenhuollon ammattilaiset kertovat sinulle, kuinka syöttöletku asetetaan sairaalassa sekä opastavat välineissä ja niiden käytössä, minkä avulla pääset alkuun. Luotte yhdessä sinulle tai läheisellesi parhaiten sopivan letkuruokintarutiinin, joka sisältää annostelun ja ruokintavälit. Lisäksi saat vaiheittaisen letkuruokintaoppaan ja henkilökohtaista opastusta, kunnes koet hallitsevasi oikean tekniikan.

Syöttöletkun asettaminen

Jotta letkuruokinta voidaan aloittaa, syöttöletku on asetettava mahalaukkuun.

Vaadittu toimenpide riippuu syöttöletkutyypistä, jonka terveydenhuollon ammattilaiset ovat valinneet sinulle.

 • Nenämahaletkun ja nenäohutsuoliletkun asettaminen ei vaadi kirurgista toimenpidettä ja ne on tarkoitettu lyhytaikaiseen, korkeintaan 6–8 viikon letkuruokintaan mahalaukkuun. Nämä letkut ovat näkyvämpiä kuin PEG- tai PEG/J-letkut ja niiden asettaminen voi aiheuttaa epämukavuutta.

  Nenämahaletku viedään sieraimen läpi ruokatorveen, josta se kulkeutuu eteenpäin mahalaukkuun. Nenäohutsuoliletku puolestaan kulkeutuu mahalaukusta vielä ohutsuoleen (jejunum). Nenäohutsuoliletkun asettamisessa voidaan käyttää apuna röntgeniä.

  Letkun paikalleen asettamisen jälkeen sen sijainti on aina tarkistettava ennen kuin letkuruokinta voidaan aloittaa.

  Letkun asettamisen jälkeen

  Nenämaha- tai nenäohutsuoliletkun paikalleen asettamisen jälkeen terveydenhuollon ammattilainen antaa sinulle ohjeita ja kertoo, kuinka kauan sinun tai läheisesi on mahdollisesti oltava sairaalassa.

  Letkuravitsemuksen aloittaminen vaihtelee tapauskohtaisesti ja terveydenhuollon ammattilainen tulee pitämään sinut ajan tasalla. Sinä tai läheisesi pääsette kotiutumaan, kun letkuruokinta sujuu ja letkuravintovalmisteen on varmistettu soveltuvan sinulle tai läheisellesi. Kotiutumiseen yleensä vaikuttaa potilaan kunto ja luottamus letkuruokinnan toimivuuteen. Letkuruokinnassa on tärkeä noudattaa terveydenhuollon ammattilaisten antamia ohjeita.

 • PEG- tai PEG/J-letku eli gastrostomialetku asetetaan mahalaukkuun leikkaussalissa. Toimenpiteessä mahaan muodostuu pieni aukko, stooma. Lisätietoa toimenpiteestä saat terveydenhuollosta.

  1. Endoskopia: Gastrostomialetku voidaan asettaa paikoilleen endoskoopin eli tähystimen avulla. Tätä toimenpidettä kutsutaan perkutaaniseksi endoskooppiseksi gastrostomiaksi (PEG). Endoskooppi on pitkä ja kapea letku, jonka päässä on kamera ja valaisin. Se viedään suun ja nielun kautta mahalaukkuun (PEG) tai ohutsuoleen (PEG-J). Kirurgi käyttää endoskooppia oikean syöttöletkun paikan paikantamiseen ja varmistaa, että se on oikeassa paikassa.
  2. Röntgen: Syöttöletku voidaan asettaa mahalaukkuun käyttäen apuna röntgen-kuvausta. Tätä toimenpidettä kutsutaan radiologisesti asetetuksi gastrostomiaksi (radiologically inserted gastrostomy RIG).
  3. Leikkaus: Syöttöletku voidaan asettaa paikoilleen myös kirurgisesti. Kirurgi tekee vatsanpeitteisiin viillon ja asettaa syöttöletkun suoraan mahalaukkuun tai ohutsuoleen. Tämän jälkeen leikkaushaava ommellaan umpeen letkun ympäriltä.

  Ennen toimenpidettä

  Lääkäri keskustelee leikkauksesta kanssasi etukäteen, selittää toimenpiteen kulun ja pyytää sinua allekirjoittamaan suostumuslomakkeen leikkausta varten. Jos toimenpiteen ajaksi nukutetaan, nukutuslääkäri voi käydä luonasi kertomassa nukutuksesta. Sen avulla varmistetaan, että olet syvässä unessa koko toimenpiteen ajan. Terveydentilasi saatetaan varmistaa verinäytteellä ennen leikkausta, ja saat tietää, kuinka kauan sinut pidetään sairaalassa ja kuinka yksilöllisistä ravitsemustarpeistasi huolehditaan leikkauksen jälkeen. Kaikki em. toimenpiteet eivät vaadi nukutusta.

  Toimenpiteen jälkeen

  Toimenpiteen jälkeen lääkäri kertoo, kauanko sinun tai läheisesi on oltava sairaalassa.

  Gastrostomialetkun ympärillä oleva ihoalue voi punoittaa tai siitä voi tihkua eritettä, minkä pitäisi rauhoittua muutaman päivän kuluessa. Mahdollista kipua voidaan lievittää lievillä kipulääkkeillä. Kun lääkäri toteaa toipumisen edistyvän hyvin, letkuruokinta voidaan aloittaa uuden letkun kautta. Ruokinta voidaan aloittaa jo saman päivän aikana tai enintään kolmen päivän kuluttua PEG-letkun asettamisesta. Pääset kotiin, kun letkuruokinnan sopivuus on varmistettu. Tämä vie tavallisesti kolmesta viiteen päivää tai kauemmin, jos terveydentilasi on heikko tai koet tarvitsevasi lisää harjoitusta letkuruokintavälineiden käytössä. Jos syöttöletkussa on ulkoinen kiinnitin, on tärkeä noudattaa terveydenhuollon asiantuntijoiden antamia ohjeita.

  Hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle, mikäli sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista kolmen ensimmäisen päivän kuluessa toimenpiteestä:

  • Kipu letkuruokinnan aikana
  • Pitkittynyt tai voimakas kipu
  • Verenvuoto
  • Stooma-alueen vuoto

  Sanasto:

  Stooma-aukko: pieni aukko vatsanpeitteissä, jonka kautta syöttöletku kulkee mahalaukkuun tai ohutsuoleen.

  Endoskooppi: pitkä ja kapea letku, jonka avulla voidaan tutkia kehon sisäosia. Endoskooppiin kiinnitettyjen instrumenttien avulla voidaan ottaa myös kehon sisältä koepaloja tai tehdä leikkauksia.

  Yleisanestesia: Lääkitys, jota käytetään apuna potilaan nukuttamisessa, jotta hän ei ole tietoisessa tilassa leikkauksen aikana. Anestesialääkäri antaa nukutusaineen joko nesteenä suoraan suoneen tai kaasuna maskin kautta.

Välineet ja niiden käytön opettelu

Terveydenhuollon ammattilainen huolehtii siitä, että saat perusteellisen opastuksen letkuruokintaan sairaalassa ennen kotiutumista. Sairaanhoitajat voivat käyttää apuna tarkistuslistaa varmistaakseen sinulla olevan riittävästi tietoa letkuravitsemuksesta ja sen toteuttamisesta.

 • Syöttöpumppu
  Pumpputeline
  Letkuravintovalmiste
  Tarvittavat lisäosat ja välineet esim. ruiskut
  Syöttöletku varalle
  Ruiskuja
  Selkäreppu
 • Syöttöpumpun avulla voi annostella letkuravinnon tasaisesti ja tarkasti ja sen käyttö on turvallista ja helppoa. Pumppu on kevyt ja pienikokoinen, joten sitä voidaan kuljettaa myös mukana. Syöttöpumpun voi lainata itselleen hoitavan tahon kautta. On tärkeää noudattaa tarkoin sen käyttö- ja huolto-ohjeita.

  Muun letkuruokintaan tarvittavan välineistön saat joko kotisairaanhoidon, kunnan hoitotarvikejakelun tai sairaalan kautta. Hoitotarvikelähete lähtee kirjallisena hoitavasta yksiköstä asiakkaan lähimpään hoitotarvikejakelupisteeseen. Jotta lähete on saatu käsiteltyä, tarvittavat tuotteet tilattua, letkuruokintaan tarvittavia tarvikkeita olisi hyvä saada hoitavasta yksiköstä vähintään viikon tarve kotiutuessa mukaan.

  Letkuravintovalmisteet saa apteekista reseptillä. Huolehdi siitä, että sinulla on aina ajantasainen resepti ja että kotonasi on riittävä määrä letkuravintovalmisteita.

 • Yleensä käyttämääsi letkuravintovalmistetta annetaan sairaalasta/hoitavasta yksiköstä kotiutuksen yhteydessä viikon tarve mukaan. Letkuravintovalmisteet saa apteekista reseptillä. Huolehdi siitä, että sinulla on aina ajantasainen resepti ja että kotonasi on riittävä määrä letkuravintovalmisteita.

Letkuravitsemuksen annostelutapa ja aikataulu

Hoitava taho auttaa sinua valitsemaan sopivan letkuravintovalmisteen ja annostelutavan. Letkuruokintaa voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

 • Jatkuva syöttö: Letkuravintovalmiste (esim.1000 ml tai 1500 ml) annostellaan hitaasti useamman tunnin aikana. Tämä tapahtuu ravinnon annostelunopeutta säätelevän pumpun avulla. Jatkuva syöttö sopii kaikkiin vuorokauden aikoihin.
 • Annossyöttö: Letkuravintovalmiste annetaan pieninä (esim. 200 ml:n) annoksina useita kertoja päivän aikana pumpun, käsivaraisen annostelun tai ruiskun avulla.
 • Yhdistelmäsyöttö: Annostelutavaksi voidaan valita kahden edellä mainitun yhdistelmä potilaan toivomuksesta tai päivärytmin mukaan, mikä lisää letkuruokinnan joustavuutta.

Annostelurutiinin muutoksesta on aina keskusteltava ensin lääkärin kanssa. Lääkäri tai ravitsemusterapeutti auttaa määrittämään sopivan annostelurutiinin.

Letkuruokintaa toteutettaessa on paras olla puoli-istuvassa asennossa. Mikäli istuminen ei ole mahdollista, tulee ylävartalo kohottaa ainakin 45°:en nostamalla sängyn päätyä tai tukemalla selkää tyynyillä. Pysy pystyasennossa letkuruokinnan toteuttamisen aikana ja vielä 30-60 minuuttia sen jälkeen. Letkuruokinta ei ole turvallista selinmakuulla.

Henkilökohtainen letkuravitsemussuunnitelma

Letkuravitsemussuunnitelma auttaa sinua hahmottamaan päivän kulun. Terveydenhuollon ammattilainen huolehtii siitä, että saat perusteellisen opastuksen letkuruokintaan sairaalassa. Yleensä suunnitelmassa on mainittu seuraavat asiat:

 • Letkuravintovalmisteen nimi
 • Letkuravintovalmisteen pakkauskoko (500 ml tai 1000 ml)
 • Letkuravintovalmisteen määrä per päivä ja per ateria esim. 1500 ml/vrk jaettuna 5 x 300 ml
 • Steriilin tai jäähdytetyn keitetyn vesijohtoveden määrä
 • Syöttöpumppuun asetettu annostelunopeus (kuinka nopeasti syöttöpumppu pumppaa letkuravintovalmistetta letkuun/bolusannosten määrä)
 • Huuhteluun käytettävä vesimäärä
 • Annostelutapa (jatkuva syöttö, annossyöttö, yhdistelmäsyöttö)
 • Terveydenhuollon ammattilainen huolehtii siitä, että saat perusteellisen opastuksen letkuruokintaan sairaalassa. Suurta tietomäärää voi kuitenkin olla vaikea omaksua heti. Tällä sivulla on muistin tueksi perusteelliset letkuruokintaohjeet, jotka opastavat sinua käytännössä vaihe vaiheelta.

  Valmistelu

  Varmista, että sinulla on kaikki letkuruokintaan tarvittavat välineet ennen kuin aloitat, kuten:

  • Letkuravintovalmiste
  • Pumppu
  • Pumpputeline
  • Ravitsemussuunnitelma
  • Ravinnonsiirtolaite
  • Steriiliä tai jäähdytettyä keitettyä vettä
  • Ruiskuja huuhteluun

  Huolehdi puhtaudesta ennen pumpun käyttöä. Ennen kuin aloitat:

  1. Pese kätesi ja kuivaa ne puhtaalla pyyhkeellä.
  2. Puhdista kaikki työtasot.
  3. Ota letkuravintovalmiste ja ravinnonsiirtolaite/ruisku esiin.
  4. Pese kätesi ja kuivaa ne puhtaalla pyyhkeellä.
  5. Avaa valmiste puhtaalla alustalla.

  Ennen ravintovalmisteen tai lääkkeen annostelua letku on huuhdeltava steriilillä tai jäähdytetyllä keitetyllä vedellä 20 millilitran (tai suuremman) ruiskun avulla, jotta paine ja veden määrä pysyvät sopivina. Lääkäri/ravitsemusterapeutti kertoo, mikä on sopiva veden määrä.

 • Osa syöttöletkua käyttävistä henkilöistä tarvitsee säännöllisesti lääkkeitä. Vaikka sinulla ei olisi säännöllistä lääkitystä, voit joutua tilanteeseen, jossa niitä on otettava syöttöletkun avulla. Lääkkeiden ottaminen neuvotaan sinulle ennen sairaalasta lähtöä.

  Lääkkeiden ottamista varten tarvitset ruiskun ja steriiliä tai jäähdytettyä keitettyä vettä. Koska syöttöletku on tarkoitettu kuljettamaan ainoastaan nesteitä, lääkkeestä on suositeltavaa hankkia nestemäinen tai liukeneva versio tabletin murskaamisen tai liuottamisen sijasta. Murskattu tabletti voi tukkia syöttöletkun ja on myös otettava huomioon, ettei kaikkia lääkkeitä voi/saa liuottaa/murskata.

  1. Ennen lääkkeen ottamista pese kätesi
  2. Lääkkeiden ottamista varten tulisi käyttää 60 ml:n ruiskua
  3. Syöttöletkun ollessa sinulle sairaalassa neuvotussa asennossa, huuhtele se steriilillä tai jäähdytetyllä keitetyllä vedellä. Käytä syöttöletkun huuhteluun sinulle sairaalassa ohjeistettua vesimäärää. Jos otat yhdellä kerralla useampia lääkkeitä, huuhtele syöttöletku jokaisen lääkkeen välissä 5-10 ml steriilillä tai jäähdytetyllä keitetyllä vedellä.
  4. Jokainen lääke tulee ottaa erikseen.
  5. Liukenevat lääkkeet tulee laimentaa steriilillä tai jäähdytetyllä keitetyllä vedellä terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaan.
  6. Paksut nesteet tulee laimentaa steriilillä tai jäähdytetyllä keitetyllä vedellä terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaan.
  7. Murskatut tabletit tulee laimentaa steriilillä tai jäähdytetyllä keitetyllä vedellä terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaan.
  8. Lääkkeiden ottamisen jälkeen syöttöletku on huuhdeltava steriilillä tai jäähdytetyllä keitetyllä vedellä terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaan.
 • Ota aina yhteyttä hoitavaan tahoon, mikäli sinulla on kysyttävää letkuruokinnan toteuttamisesta. Hoitavasta yksiköstä riippuen hoitotiimin avainhenkilöitä voivat olla:

  • Ravitsemusterapeutti
  • lääkäri
  • avannehoitaja
  • sairaanhoitaja
  • farmaseutti

Kotiutuminen

Kotiutuminen syöttöletkun asettamisen jälkeen voi herättää erilaisia tunteita. Voit tuntea helpotusta, koska sinä tai läheisesi pääsee pois sairaalasta, mutta ajatus letkuravitsemuksen kanssa pärjäämisestä kotona voi aiheuttaa huolta.

Uudenlaiseen elämäntapaan tottuminen vie aikansa. Vaikka saat kattavat ohjeet terveydenhuollon ammattilaisilta letkuruokinnan toteuttamiseen, on silti monta uutta asiaa jotka vaativat opettelua. Ajan myötä saat kokemusta sekä varmuutta, ja opit ymmärtämään, miten saat sovitettua letkuruokinnan osaksi jokapäiväistä elämää. Opit huomaamaan, minkälaisiin vaatteisiin kannattaa pukeutua lähtiessäsi ulos ja miten valmistautua työpaikkaruokailuun.

Alussa kaikki voi tuntua pelottavalta, mutta ajan kanssa letkuruokinnasta tulee rutiinia ja osa arkea. Parhaassa tapauksessa se voi auttaa parantamaan elämänlaatuasi.