Ylpeästi osana B Corp -liikettä

Allekirjoitamme Danonen ”One Planet, One Health” -vision, jonka johtoajatuksena on ihmisten ja maapallon terveyden keskinäinen riippuvaisuus. Tavoitteenamme on suojella ja vahvistaa niistä molempia. Osana B Corp -liikettä voimme kollektiivisesti ratkaista kohtaamiamme sosiaalisia ja ympäristöhaasteita entistä tehokkaammin. Haluamme B Corp -ajatusmaailman mukaisesti käyttää yrityksemme voimaa hyvään.

Mitä B Corp tarkoittaa?

Toisin kuin tavallisilla yrityksillä, B Corporation -sertifioiduilla yhtiöillä on lakisääteinen velvollisuus ottaa huomioon toimintansa vaikutukset kaikkien sidosryhmiensä osalta, ei vain omistajien ja osakkeenomistajien näkökulmasta. Sertifioiduilla yrityksillä on myös oltava “merkittävä myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön”.

Saadakseen sertifikaatin yrityksen on läpäistävä tiukat auditoinnit, jotta se täyttää sosiaalisten, ympäristö- ja läpinäkyvyysvaatimusten sekä oikeudellisten vastuuvaatimusten osalta tietyt kriteerit. Auditoinnista saadut tulokset ovat julkisesti nähtävillä kunkin yrityksen B Corp -profiilissa.

Lue lisää

Tavoitteemme

Danonen historiaan ja yrityksen perustamistarinaan on keskeisesti juurtunut usko siitä, että taloudellisen vastuun lisäksi yrityksellä on vastuu yhteiskunnasta ja ympäristöstä.

Danonen Suomen tytäryhtiölle myönnettiin B Corp -sertifikaatti vuonna 2022. Danonen tavoitteena on sertifioida koko konserni maailmanlaajuisesti vuoteen 2025 mennessä.Tavoittelemme B Corp -sertifikaattia kaikkien Pohjoismaiden ja Baltian maiden liiketoiminnoille vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lue lisää