Syöminen ja juominen ovat perustarpeita

Syöminen ja juominen ovat tärkeitä kokonaishyvinvoinnin kannalta, etenkin lapsilla joiden tulee myös kasvaa ja kehittyä. Ruoka ja juoma ovat ihmisen perustarpeita ja osa päivittäistä elämää. Ruoan ja juoman kautta saatu liian vähäinen energian ja ravintoaineiden saanti voi johtaa terveyden heikkenemiseen. Lapsilla, joilla on neurologiseen kehittymiseen liittyvä häiriö on suurempi riski saada puutteellinen määrä ravintoaineita ruoasta ja juomasta.


Lapset, joilla on neurologinen sairaus ja syömisongelmia

Syömiseen voi liittyä haasteita lapsilla, joilla on neurologinen sairaus, kuten CP-vamma tai RETT-oireyhtymä ja niihin liittyviä toimintahäiriöitä. Esimerkiksi pureskelu ja nieleminen, toistuva oksentelu aterioiden jälkeen tai reilusti yli puoli tuntia kestävät ruokailut voivat aiheuttaa vaikeuksia.

Vaikka toimintarajoitteisen lapsen elämään liittyy usein huolia ja haasteita, ruoan saannin ei tulisi kuulua niihin. Riittävän ravinnonsaannin sekä kasvun ja kehityksen varmistaminen on tärkeä osa lapsen hoitoa.

Esimerkkejä syömisongelmista lapsilla, joilla on neurologinen kehityshäiriö

Alla on esitetty esimerkkejä syömiseen liittyvistä haasteista, joita usein ilmenee lapsilla, joilla on neurologiseen kehittymiseen liittyvä häiriö. Lista koostuu esimerkeistä eikä ole kaikenkattava. Ota aina yhteyttä lääkäriisi, jos lapsesi syöminen tai juominen aiheuttaa huolta.

 • Suun alueen ongelmat voivat liittyä esimerkiksi lihas heikkouteen tai huuli- / kitalakihalkioon. Tästä johtuen ruuan suussa pitäminen voi olla lapselle vaikeaa. Keskustele lapsen lääkärin kanssa hoitomahdollisuuksista.

 • Vatsaongelmat voivat esimerkiksi johtua ummetuksesta tai ravinteiden heikosta imeytymisestä. Keskustele lapsen lääkärin kanssa hoitomahdollisuuksista.

 • Nielemisongelmat, dysphagiat voivat ilmetä yskimisenä syömisen ja juomisen aikana, hengityksen rahinana tai jopa toistuvina kehkokuumeina. Keskustele lapsesi lääkärin tai toimintaterapeutin kanssa hoitomahdollisuuksista.

 • Toistuva oksentelu voi johtua fysiologisista vaikeuksista sietää annettuja ruoka- ja juoma annoksia. Keskustele lapsen lääkärin kanssa hoitomahdollisuuksista.

Aiemmin Ibenille annettiin Movicolia päivittäin ummetukseen. Kun hän aloitti letkuravitsemuksen, todettiin että se ei ole enää tarpeen, sillä Iben sai letkuravinnon kautta riittävästi nestettä. Haluatko kuulla lisää Ibenistä ja hänen perheestään? Olemme jakaneet hänen perheensä kokemuksia sivuillamme.

CP-vamma ja syömisongelmat

CP on neurologinen sairaus, joka vaikuttaa lapsen motoriseen kehitykseen kuten lihasten hallintaan, koordinaatioon ja liikkeeseen. Syömisen ja juomisen oppiminen vaatii näitä kaikkia toimintoja. Tämän takia syöminen ja juominen voivat olla haastavia lapsille, joilla on CP. CP-lapsilla esiintyy tyypillisesti kolmea eri syömisongelmaa, joita käsitellään enemmän alla. Näille syömisongelmille on tyypillistä, että ne voivat vähentää ravinnonsaantia ja siten lisätä vajaaravitsemuksen riskiä. Ole yhteydessä lääkäriisi, jos epäilet lapsellasi olevan syömisongelmia.

 • Dysfagia, eli nielemisvaikeudet ovat yleisin syömisongelma lapsilla, joilla on kohtalainen tai vaikea CP-vamma. Tyypillisesti lapsella jolla on dysfagia on vaikeuksia niellä ruokaa ja/tai nestettä. Nielemisvaikeudet voivat johtaa hyvinvoinnin heikkenemiseen, hengitysvaikeuksiin ja jopa keuhkokuumeseen, mikäli ne jätetään hoitamatta.

  Dysfagian tai nielemisvaikeuksien merkkejä ovat:

  • Yskiminen syödessä
  • Väsyminen tai hikoilu syömisen aikana
  • Pitkät ruokailu ajat (> 30 min)
  • Ongelmia pitää ruokaa suussa
  • Painon putoaminen tai painon nousun keskeytyminen

  Ota yhteyttä lääkäriisi, jos lapsellasi ilmenee jotain näistä oireita. Lääkäri voi auttaa löytämään parhaan ratkaisun dysfagian tuomiin haasteisiin. Esimerkiksi ruuan paksumpi koostumus tai lapsen asento ruokailua ennen, ruokailun aikana ja sen jälkeen voi olla avuksi.

 • Refluksioireet ovat yleisiä lapsilla. Refluksi on eräänlainen luonnollinen prosessi, jota jokainen kokee enemmän tai vähemmän elämänsä aikana. Lapsille refluksi on usein normaali ja mutkaton osa elämää. Joillekin lapsille se on kuitenkin ongelma, tällöin puhutaan refluksitaudista.

  Refluksitautia esiintyy, koska ruokatorven alaosassa oleva sulkijalihas ei toimi tai on liian heikko. Refluksitauti voidaan määrittää ruokatorveen palautuneen mahan sisällön perusteella. Mahasta määritetään siellä olevan ruuan ja juoman lisäksi sen happamuus. Refluksitauti voi aiheuttaa lapsella kipua ja oksentelua.

  Refluksitaudin oireita voi olla esimerkiksi. kurkkukipu, huono unenlaatu, painon putoaminen, itkuisuus ja ärtyneisyys. Jos epäilet lapsellasi refluksitautia, ole yhteydessä lääkäriisi. Lääkärisi voi auttaa löytämään parhaan ratkaisun refluksitaudin tuomiin haasteisiin. Ratkaisuja voi olla esimerkiksi lääkitys tai lapsesi tietty asento ruokailua ennen ja sen jälkeen.

 • Ummetus on yleinen haaste CP-vammaisilla lapsilla. Joka kolmannella CP-lapsella on ummetukseen liittyviä ongelmia. Ummetus voi johtua liian vähäisestä nesteen saannista, vähentyneestä kuidun saannista tai liikkumattomuudesta. Jatkuva ummetus voi aiheuttaa esimerkiksi kroonista huimausta, jatkuvaa oksentelua tai vatsakipua. Ummetus voi lopulta päätyä ravinteiden heikentyneeseen imeytymiseen.

  Ota yhteyttä lääkäriisi, jos lapsellasi on ummetusta. Lääkärisi voi suositella erilaisia tapoja ummetuksen hoitoon. Pysyvän ratkaisun löytäminen voi olla haastavaa, jos ummetuksen syy ei ole suoraviivainen.

Nutricia on kehittänyt tämän sivuston tarjoamaan tietoa letkuravitsemuksesta vanhemmille, joiden lapsella on neurologiseen kehittymiseen liittyvä häiriö ja siitä johtuvia syömisongelmia.

Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, mikäli epäilet lapsellasi syömisongelmia.