Letkuravitsemus lapsilla

Normaalin ruoan poisjättäminen voi tuntua vaikealta ja pelkkä ajatus letkuruokinnan antamisesta lapselle voi tuntua kuormittavalta.
Yhdessä syömisellä on tärkeä rooli useissa perheissä. Aterioille kokoonnutaan yhdessä, käydään läpi päivän tapahtumia ja kerrotaan kuulumisia. Ateriat voivat silti olla perheen yhteisiä kokoontumishetkiä, vaikka lapsi saakin letkuravintoa. Lapsi voi saada letkuravintoa muun perheen syödessä tavallista ruokaa. Letkuravitsemus on toisenlainen tapa syödä. Lapsi pääsee kokemaan ruoan tuoksun ja perheruokailuihin kuuluvan mukavan yhdessäolon tunteen. Pitkällä aikavälillä letkuruokinta voi parantaa lapsen ja perheen hyvinvointia. Letkuruokinta voi osana päivittäistä elämää auttaa vähentämään ruokailuihin aikaisemmin liittyvää stressiä. Se myös auttaa varmistamaan, että lapsi saa riittävästi ravintoa kasvaakseen ja kehittyäkseen.


Letkuravitsemus, toisenlainen tapa syödä

Letkuravitsemukseen liittyy useita rutiineja. Esimerkiksi jotkut lapset syövät päivisin tavalliseen tapaan ja saavat illalla letkuravintoa, mutta on myös lapsia, jotka saavat pelkkää letkuravintoa. Letkuruokinnan lisäksi osa lapsista voi jatkaa syömistä suun kautta ja kokea eri makuja. Lääkärin tulee arvioida, voidaanko suun kautta syömistä jatkaa ilman riskejä.

Letkuravitsemuksen etuja ovat mm.

  1. Tieto siitä, että lapsesi saa tarvittavan määrän ravintoa.
  2. Vähemmän aterioihin liittyvää stressiä.
  3. Ruokailuun kuluu vähemmän aikaa, jää enemmän aikaa leikkimiselle.
  4. Nestemäisten lääkkeiden antaminen helpottuu, koska ne voi myös antaa letkun kautta.

Letkuravitsemus voi myös aiheuttaa haasteita. Pidemmän käytön jälkeen lapsen suun alueesta voi tulla herkkä. Tämä voi vaikeuttaa syömistä ja juomista, vaikka se olisi muutoin vielä mahdollista. Tähän voidaan vaikuttaa stimuloimalla suuta. Jotkut toimintaterapeutit ovat erikoistuneet auttamaan pitkään letkuruokittuja lapsia syömisen ja juomisen uudestaan opettelussa.

Mitä letkuravitsemus on?

Letkuravinto on nestemäistä ravintoa, joka sisältää energiaa ja kaikkia päivittäin tarvittavia ravintoaineita, kuten hiilihydraatteja, proteiinia, rasvaa, vitamiineja, kivennäisaineita ja vettä. Letkuravintoa voidaan antaa syöttöpumpulla, ruiskulla tai painovoiman avulla.

Letkuravintovalmisteita on olemassa useita erilaisia, esimerkiksi runsas- ja matalaenergisiä, sekä kuitua sisältäviä ja kuiduttomia. Lääkäri ja ravitsemusterapeutti valitsevat lapselle annettavan letkuravintovalmisteen lapsen painon, pituuden, aktiivisuuden ja terveydentilan perusteella. Lue lisää letkuravitsemus valikoimasta.

Letkuravintovalmisteet ovat kliinisiä ravintovalmisteita sairauteen liittyvän vajaaravitsemuksen ruokavaliohoitoon ja niitä käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.

Iben ja hänen perheensä

Iben on 6-vuotias ja asuu vanhempiensa ja 3-vuotiaan siskonsa kanssa. Ibenillä todettiin 3-vuotiaana vaikea neurologinen sairaus, Rettin oireyhtymä. Iben ei puhu ja hänellä on suun alueella motorisia haasteita, jotka ovat Rettin oireyhtymälle tyypillisiä.
Tästä huolimatta Iben rakastaa ruokaa ja hänellä on hyvä ruokahalu. Hän on aina ruokaillut samaan aikaan muun perheen kanssa. Ennen kuin Iben aloitti letkuruokinnan, jokainen ateria kesti tunnin eikä hänellä aina ollut tarpeeksi energiaa syömiseen ja juomiseen. Iben ei enää kasvanut ikänsä mukaisesti, jolloin hänen vanhempiensa turhautuminen ja huoli kasivoivat.

Nutricia on kehittänyt tämän sivuston tarjoamaan tietoa letkuravitsemuksesta vanhemmille, joiden lapsella on neurologiseen kehittymiseen liittyvä häiriö ja siitä johtuvia syömisongelmia.

Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, mikäli epäilet lapsellasi syömisongelmia.