Mitä on letkuravitsemus?

Letkuravitsemuksessa ruoka kulkee vatsaan ohutta, pehmeää syöttöletkua pitkin joko nenän tai vatsassa olevan pienen reiän kautta. Letkuruokinta tapahtuu tämän ohuen letkun välityksellä ja se auttaa varmistamaan, että lapsi saa riittävästi ravintoa. Voit esimerkiksi ajatella letkun olevan napanuora, jonka kautta ravinto kulkee lapselle.


Millainen syöttöletku lapsellani tulee olla?

Ravintoa voidaan antaa letkulla monin eri tavoin. Lääkäri valitsee sopivan tavan lapsen tarpeiden ja terveydentilan perusteella.

  1. Nasogastrinen letku, jota kutsutaan myös nenämahaletkuksi kulkee nenän kautta mahalaukkuun.
  2. Gastrostomialetku, jota kutsutaan myös PEG/J- tai PEG-letkuksi, asetetaan mahalaukkuun.

Ennen kuin letkuravitsemus voidaan aloittaa, pitää lapsen nenään, mahalaukkuun tai ohutsuoleen asettaa letku. Letkun tyyppi ja toimenpide, jolla letku laitetaan riippuu lääkärin tekemästä valinnasta ja sairaalasta, missä toimenpide tehdään. Gastrostomialetku, jota kutsutaan myös PEG/J- tai PEG-letkuksi on huomaamattomampi kuin nenämahaletku, mutta sen laittaminen vaatii kirurgisen toimenpiteen. Nenämahaletkun asentaminen ei vaadi kirurgista toimenpidettä, mutta koska se on enemmän esillä on suurempi vaara, että lapsi repii sen irti.

PEG-letkun vaihtaminen syöttönappiin

Terveydenhuollon ammattilainen saattaa jossakin vaiheessa suositella, että gastrostomialetku vaihdetaan huomaamattomampaan syöttönappiin. Tämä pieni “nappi” toimii eräänlaisena porttina mahalaukkuun. Letku on selvästi lyhyempi ja lähellä ihoa.

Nappi asetetaan samalla tavoin kuin gastrostomialetku, ja molemmat pysyvät paikoillaan vedellä täytetyn ballongin avulla. Terveydenhuollon ammattilaiset ja vanhemmat suosivat usein tätä vaihtoehtoa erityisesti lapsilla sen käytännöllisyyden vuoksi.

Syöttöletkun asentaminen

Jotta letkuruokinta voidaan aloittaa, syöttöletku on asetettava mahalaukkuun nenän kautta tai vatsanpeitteiden läpi. Vaadittu toimenpide riippuu letkutyypistä, joita ovat nenämahaletku (nasogastrinen letku), nenäohutsuoliletku (nasojejunaalinen letku), PEG-letku ja PEG/J-letku.

PEG- tai PEG/J-letku eli gastrostomialetku asetetaan mahalaukkuun leikkaussalissa. Toimenpide voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

  1. Endoskopia: Gastrostomialetku voidaan asettaa paikoilleen endoskoopin eli tähystimen avulla. Tätä toimenpidettä kutsutaan perkutaaniseksi endoskooppiseksi gastrostomiaksi (PEG). Endoskooppi on pitkä ja kapea letku, jonka päässä on kamera ja valaisin. Se viedään suun ja nielun kautta mahalaukkuun. Kirurgi asettaa syöttöletkun mahalaukkuun endoskoopin avulla ja kiinnittää sen paikoilleen.
  2. Leikkaus: Letku voidaan asettaa paikoilleen myös kirurgisesti. Kirurgi tekee vatsanpeitteisiin viillon ja asettaa syöttöletkun suoraan mahalaukkuun. Tämän jälkeen leikkaushaava ommellaan umpeen letkun ympäriltä. Toimenpide voi hieman vaihdella eri sairaaloiden välillä. Pyydä lääkäriäsi kertomaan, miten tämä toimenpide tehdään lapsesi sairaalassa.

Ennen toimenpidettä

Lääkäri keskustelee leikkauksesta kanssasi etukäteen, selittää toimenpiteen kulun ja pyytää sinua allekirjoittamaan suostumuslomakkeen leikkausta varten. Jos toimenpiteen ajaksi nukutetaan, anestesialääkäri voi käydä keskustelemassa kanssasi nukutuksesta. Lapsesi terveydentila saatetaan varmistaa verikokeella ennen leikkausta. Ennen toimenpidettä saat myös tietää, kuinka kauan lapsesi tulee olla sairaalassa ja miten lapsesi yksilöllisistä ravitsemustarpeista huolehditaan leikkauksen jälkeen.

Toimenpiteen jälkeen

Kun lapsesi on herännyt nukutuksen jälkeen, hänet viedään takaisin osastolle. Lapsesi olo voi olla nukutuksen jäljiltä tokkurainen tai uninen, ja hän saattaa joutua tiputukseen päiväksi tai pariksi leikkauksen jälkeen. Joissain tapauksissa lapsesi saattaa kuitenkin päästä kotiin jo muutaman tunnin kuluttua toimenpiteen päätyttyä. Varmista lääkäreiltä, kuinka kauan lapsesi on oltava sairaalassa leikkauksen jälkeen.

Ensimmäinen letkuruokinta

Letkuruokinta voidaan aloittaa sitten, kun terveydenhuollon ammattilainen on tyytyväinen lapsen leikkauksen jälkeiseen tilaan. Tämä voi tapahtua jo samana päivänä, kun syöttöletku ollaan asennettu.

Letkuruokinta voidaan aloittaa jo saman päivän aikana tai enintään kolmen päivän kuluttua syöttöletkun asettamisesta. Mieluiten ruokinta aloitetaan 6-8 tuntia leikkauksen jälkeen. Pääsette kotiin, kun letkuravinnon sopivuus on varmistettu ja se on lähtenyt hyvin käyntiin. Tämä vie tavallisesti kolmesta viiteen päivää tai kauemmin, jos lapsen terveydentila on heikko tai koet tarvitsevasi lisää harjoitusta letkuruokintavälineiden käytössä.

Iben sai letkunsa perjantaina

Iben sai oman letkunsa perjantaina. Ravitsemusterapeutit ja sairaanhoitajat auttoivat Ibeniä ja hänen vanhempiaan pääsemään alkuun letkuruokinnassa, ja hän pääsi takaisin kotiin jo viikonlopun päätteeksi. Haluatko kuulla lisää Ibenistä ja hänen perheestään? Jaamme hänen perheensä kokemuksia nettisivuillamme.

Nutricia on kehittänyt tämän sivuston tarjoamaan tietoa letkuravitsemuksesta vanhemmille, joiden lapsella on neurologiseen kehittymiseen liittyvä häiriö ja siitä johtuvia syömisongelmia.

Ota aina yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, mikäli epäilet lapsellasi syömisongelmia.